Tætttere på målet

Læs om vores certificeringer

Fair Wear

At et produkt har et Fair Wear-label, vil det sige, at virksomheden bag har forpligtet sig til over tid at forbedre forholdene for at forbedre arbejdsvilkårene for medarbejderne.

V-Label

V-Label er udstedt af European Vegetarian Union (EVU). Dette mærkat betyder, at et produkts sammensætning samt eventuelle tilsætningsstoffer anvendt under fremstillingen er uden brug af levende dyr eller animalske produkter.

GOTS

GOTS står for “The Global Organic Textile Standard” og har til formål at markere, at produkternes materiale kommer fra økologisk landbrug. Det vil sige uden pesticider, herbicider og GMO’er.

Cradle-to-cradle

“Cradle-to-cradle”-certifikatet sikrer, at produktet har en cirkulær livscyklus i kraft af dennes bionedbrydelighed. Ved endt brug vil produktet derfor ende med at blive naturligt nedbrudt uden at efterlade forurenende stoffer, men vil tværtimod blive til næring for bakterier og planter.

Et tekstil af gangen

Tag et aktivt valg, skån miljøet